Υπηρεσίες

Το πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό γραφείο μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και κτιριακών έργων. Μέλημά μας είναι η εκπόνηση μελετών εφαρμογής, η κατασκευή άρτιων τεχνικών έργων και η παράδοση αυτών εντός των προσδιορισθέντων ορίων κόστους, χρόνου και ποιότητας, με αποτέλεσμα τη σωστή αξιοποίηση των επενδύσεών σας.

 

Μελέτες - Ανεγέρσεις

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
    Σχεδιασμός βιοκλιματικών και ελάχιστα ενεργοβόρων χώρων, οποιουδήποτε κτιριακού έργου.
  • Στατικές Μελέτες
    Πλήρως ασφαλείς αντισεισμικές κατασκευές.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
    Πλήρεις μελέτες με σύγχρονο σχεδιασμό & εξειδικευμένους αυτοματισμούς

Τεχνική υποστήριξη - Μελέτες κτιρίων και κτιριακών συγκροτημάτων

Επίβλεψη των κατασκευών με ταυτόχρονη παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων του έργου.


Ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων

Σύνταξη πλάνου αξιοποίησης επενδύσεων.


Οικονομοτεχνική υποστήριξη - Ένταξη επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους

Συνεργασία με γραφεία σύνταξης μελετών επενδύσεων με την αξιοποίηση των αναπτυξιακών νόμων.


Νομική υποστήριξη

Άμεση συνεργασία με γραφεία νομικών αστικού δικαίου.