Τεχνική Υποστήριξη

Η χρήση σύγχρονων και πολυτελών υλικών στην κατασκευή των κτιρίων και η υποστήριξη μετά την επένδυσή σας (After-Sales service), έχει ως αποτέλεσμα την διαφήμισή μας από τους ιδιοκτήτες που επέλεξαν εμάς για την επένδυσή τους.

Οικονομοτεχνική Υποστήριξη

Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε ένταξη προγραμμάτων επένδυσης σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.α.) σε συνεργασία με καταρτισμένα γραφεία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών.

Ανάπτυξη & αξιοποίηση ακινήτων

Η εταιρεία μας, με την εμπειρία των στελεχών της, επιτυγχάνει την πλήρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των ακινήτων διαχρονικά, με αποτέλεσμα την εξέλιξη του brand name που έχουμε δημιουργήσει στον χώρο του ακινήτου.

Μελέτες - Ανεγέρσεις κτιρίων

Η διοίκηση και διαχείριση των έργων μας είναι κύριο μέλημα της εταιρείας μας μέσω της διαρκούς παρακολούθησης αυτών, από την μελέτη έως την παράδοσή τους, αρτίων ποιοτικά και εντός προγραμματισμένου χρόνου.