Κτίριο στη Μαρίνα Καλαμάτας

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών στη μαρίνα Καλαμάτας υπό ανέγερση.

Πωλήσεις Διαμερισμάτων