Συγκρότημα Γραφείων και Καταστημάτων

Κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Ιατροπούλου στο κέντρο της Καλαμάτας.

  • Συγκρότημα Γραφείων και Καταστημάτων
  • Συγκρότημα Γραφείων και Καταστημάτων
  • Συγκρότημα Γραφείων και Καταστημάτων