Κτίριο στο Κέντρο της Καλαμάτας

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών στο κέντρο της Καλαμάτας.

Πωλήσεις Διαμερισμάτων